KESKUSTAN KUNTAVAALIOHJELMA RIIHIMÄELLÄ 2017

RIIHIMÄKI KUNTOON, ON HUOLENPITOA – HUOMENNAKIN


KAUPUNGINTALOUS

- huolehditaan talous tasapainoon ja lisävelkaantuminen loppumaano

- 2 miljoonan euron talouden tasapainottamisohjelma toteutetaan 2017 ja 2018 aikana

-välttämättömiin investointeihin haetaan uusia toteutustapoja


SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

- sote-uudistuksessa huolehditaan vahvat perusterveyshuollon lähipalvelut Riihimäelle

- osaava terveyskeskus, jossa on riittävästi yleislääkäreitä

- myös useita erikoislääkäripalveluja- huolehditaan vanhus- ja perhepalveluiden riittävyydestä

- ennaltaehkäiseviin palveluihin nykyistä enemmän resurssejaKAUPUNGIN ELINVOIMA

- huolehditaan, että yritysten toimintaedellytykset ovat kunnossa ja Riihimäki haluttu sijoituspaikka mm. kustannusten ja työvoiman saatavuuden kannalta

- asunto-ja yritystonttien määrä ja sopivuus varmistetaan, kaavoitusta joustavoitetaan

- kaupungin vetovoimatekijöitä kehitetään ja markkinoidaan tehokkaammin

- hyvä sijainti ja hyvät liikenneyhteydet sekä rauhallinen asuinympäristö jo todellisuutta

- onko äly- ja viestintäteknologian keskittymä Riihimäen tulevaisuutta


HALLINTO JA PÄÄTÖKSENTEKO

-hallinnon rakennetta uudenaikaistetaan

- päätöksentekoa yksinkertaistetaan ja sujuvoitetaan

- byrokratiaa vähennetään

-puolueiden yhteistyötä ja yhteishenkeä parannettava, keskusta haluaa olla sillanrakentajana

KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ

- huolehditaan henkilöstön työkyvystä ja –motivaatiosta hyvällä ja innostavalla johtamisella

- työmenetelmät ja –välineet oltava hyvällä tasolla

- sairauspoissaolojen vähentämiseen paneudutaan tosissaa

Edellä olevat tavoitteet ovat Keskustan paikallisyhdistyksen nimeämät ja on toivottavaa, että ehdokkaat käyttävän niitä vaalityössään.

Puolueen Huolenpitoa – huomennakin teemat ovat myös käytettävissä.


KESKUSTAN RIIHIMÄEN PAIKALLISYHDISTYS